STUDIA I MATERIAŁY LUBELSKIE tom 22

36,00 zł
Brutto

STRONA SKLEPU W BUDOWIE

Zamówienia przyjmowane są pod adresem sklep@mnwl.pl

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

W 1962 roku wydano pierwszy tom „Studiów i Materiałów Lubelskich” – rocznika Muzeum Lubelskiego, w którym pracownicy publikowali rezultaty swoich badań. W początkowych latach poszczególne roczniki poświęcone były jednej dziedzinie, późniejsze tomy, począwszy od roku 1969 zawierały teksty dotyczące różnych dyscyplin związanych z muzealnictwem i ochroną zabytków. Od 19 tomu „Studia i Materiały Lubelskie” ukazują się w nieco zmienionym kształcie. Zawartość została zgrupowana w trzech działach, co ułatwia poruszanie się po treściach tomu. Licząc na wyjście poza lokalne środowisko odbiorców, wprowadzono główny dział problemowy, w którym zamieszczane są teksty oscylujące wokół jednego lub pokrewnych tematów i problemów. To pozwala przyciągnąć autorów reprezentujących różne dyscypliny humanistyki i różne środowiska. Jako czasopismo muzealne podejmowane są tu problemy ważne dla teorii i praktyki muzealnej, ale i te związane luźniej z tradycyjnym muzeum.

Spis treści:

Od redakcji

TEMATY I PROBLEMY

·        Marcin Wołoszyn. Zanim Skrzetuski poznał Bohuna. Grody Czerwieńskie, pogranicze polsko-ruskie w wiekach średnich. Stan i perspektywy badań

·        Andrzej Szczerski. Lwów i mapa modernistycznej Europy Środkowo-Wschodniej

·        Małgorzata Surmacz. Huculszczyzna oczami Janusza Świeżego. O pierwszych fascynacjach malarsko-etnograficznych

·        Rafał Niedźwiadek. Przeszłość i przyszłość placu Litewskiego z perspektywy badań archeologicznych

·        Krzysztof Janus. O najnowszych badaniach architektonicznych w pałacu Lubomirskich

·        Marek Zambrzycki. Topos utraty na wystawach narracyjnych. Jak pokazać coś, czego nie ma?

MISCELLANEA

·        Małgorzata Surmacz. Wychowankowie Szkoły Staszica w walkach o niepodległość i granice państwa

·        Małgorzata Surmacz, Beata Szczerbińska-Budzyńska, Uczniowie Szkoły Zamoyskiego w walkach o niepodległość i granice państwa

·        Anna Łukaszczyk. Lublin miastem „krzyczącej młodości”. Kulturotwórcza rola czasopisma szkolnego „W Słońce”

·        Łukasz Krzysiak. Maria Walciszewska – komendantka konspiracyjnej Chorągwi Lubelskiej Harcerek w latach 1939–1941

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

·        Marcin Lachowski. Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Korzenie i wspólnota”

·        Wiktor Kowalczyk. Pamięć – kultura – edukacja. Rok 2019 w Dworku Wincentego Pola

·        Małgorzata Siedlaczek. Muzeum bez barier. Dostępność Muzeum Narodowego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu

·        Lechosław Lameński. Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939

W celu bezpłatnego pobrania publikacji należy wejść w poniższy link:

https://zamek-lublin.pl/publikacje/publikacje-online/#content_4

Nastąpi przekierowanie na podstronę https://www.mnwl.pl/ należącą do Muzeum Narodowego w Lublinie

AKA/200

Pliki do pobrania

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Pliki do pobrania (3.3M)

Zobacz także