Sposób dostawy

1.    Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w terminie i zgodnie z kosztem według cennika zamieszczonego na stronie sklepu internetowego.
2.    Zapakowany Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w Elektronicznym formularzu zamówienia. Klient ma możliwość wskazania innego adresu do dostawy poprzez wypełnienie pola „Dane do wysyłki” (jeżeli inny niż powyżej).
3.    Koszt dostawy towaru uzależniony jest od:
a)    wagi towaru brutto;
b)    miejsca dostawy – w wypadku dostawy poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Cena i sposób płatności

1.    Cena Towaru podawana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.
2.    Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian cen Towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych Towarów oraz modyfikacji istniejących.
3.    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
4.    Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do każdego Zamówienia doliczane są koszty jego przesyłki. Koszty przesyłki zależą od wielkości zamówienia i jego wagi oraz miejsca dostawy.
5.    W Sklepie Internetowym za złożone Zamówienie dokonuje się płatności poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie: 72 1130 1206 0028 9075 7420 0014.
6.    Koszt wysyłki zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z obsługą Sklepu Internetowego (sklep@mnwl.pl).