Muzeum Narodowe w Lublinie należy do najstarszych i największych instytucji kulturalnych we wschodniej Polsce. W ciągu ponad 110 lat istnienia zgromadziło najbogatsze i najcenniejsze w regionie zbiory reprezentujące polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe. Obejmują wiele dziedzin – od archeologii po sztukę współczesną. Muzeum jest jednym z najbardziej znanych i najliczniej odwiedzanych miejsc w województwie lubelskim. Prowadzi działalność wystawienniczą, naukowo-badawczą, edukacyjną i popularyzatorską, wydawniczą, a także konserwatorską. Współpracuje z muzeami oraz innymi instytucjami w Polsce i za granicą w zakresie ochrony, badania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Muzeum w Rejestrze Instytucji Kultury
NR RIK 122/2020

ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
kancelaria@mnwl.pl
centrala tel. 81 532 50 01 do 03

NIP: 9462700771
REGON: 387167680

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
72 1130 1206 0028 9075 7420 0014

https://www.mnwl.pl

https://www.facebook.com/nationalmuseuminlublin

https://www.instagram.com/nationalmuseuminlublin

https://twitter.com/MN_wLublinie